Harmonogram

Nazwa szkolenia
Termin
Cena
Zapis
Nowoczesne techniki rozjaśniania
16
20-21
18-19
marzec
kwiecień
maj
3000zł/os

*możliwość dofinansowania

Korekty i metamorfozy
13-14
8-9
kwiecień
czerwiec
3000zł/os

*możliwość dofinansowania